Contact

Stichting Kracht Mens & Natuur
Harmenkokslaan 74
2611 TS Delft
06-40740133
info@krachtmensennatuur.nl
KvK 68345097
RSIN 857402936

Wat doen wij?

We leven in een tijd waarbij wij meer en meer betrokken raken met media en technologie. Een erg onaangenaam nevenaspect hiervan is dat we steeds meer verwijderd raken van onze natuurlijke omgeving en de natuur om ons heen. Deze manier van leven heeft impact op onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Binnen de maatschappij hebben we te maken met een toename van stressklachten bij jongeren maar ook binnen het bedrijfsleven krijgen werknemers en werkgevers hier steeds meer mee te maken. Uit onderzoek blijkt dat stress en burn-out in hoge mate de reden van verzuim is. Stress en burn-out zijn maatschappelijke problemen in Nederland!
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de natuur zorgt voor een sneller herstel bij stress, negatieve gevoelens doet verminderen, bijdraagt aan een ontwikkelproces en de prestatie helpt verhogen, kortom herstel bevordert.

Stichting Kracht Mens & Natuur wil zorgen dat binnen de maatschappij mensen zich bewuster worden van wat natuur met hun gezondheid doet en hoe het bijdraagt aan de reductie van stress en burn-out. Dit willen wij doen door het geven van trainingen, educatie en workshops waarbij gebruik wordt gemaakt van de positieve en veelal helende effecten van de natuur.

 

Missie & Visie

Missie
De stichting Kracht Mens & Natuur heeft als missie dat binnen de maatschappij meer mensen zich bewuster worden van het positieve effect van de natuur op hun gezondheid en hoe de natuur bijdraagt aan het reduceren van stress en burn-out.

Visie
De effecten van de natuur worden benut om mensen in contact te brengen met zichzelf. Hierdoor vinden zij hun eigen kracht en energie. Daarnaast worden zij zich ook bewust van het belang duurzaam om te gaan met de natuur.

Doel van de Stichting

 • Bewust maken van het effect van de natuur op de gezondheid.
 • Bewuster en duurzamer omgaan met de directe leefomgeving en de natuur.
 • Groen ambassadeurs inzetten voor algemeen maatschappelijk belang.
 • Bewust worden van de eigen regie, verantwoordelijkheid en de invloed op de omgeving.
 • Bewust en autonoom in het leven staan.
 • Bewust leren omgaan met stress en stressherkenning in de omgeving.
Contact met de natuur (visueel en fysiek) heeft met name een gunstige invloed op ‘hogere’ cognitieve functies die bijvoorbeeld nodig zijn om te plannen, problemen op te lossen en impulsen te beheersen.

 

(bron: Berman, Jonides, & Kaplan, 2008; Bratman, Hamilton, & Daily, 2012)

Wat willen wij bereiken?

Wat wij willen bereiken is dat natuur en gezondheid maatschappelijk meer gedragen wordt. Dat er meer aandacht is voor stressreductie en de gevolgen van stress op de samenleving.

Trainingen en Workshops

Tijdens de trainingen richten wij ons op het ontwikkelen van het zelfsturend vermogen bij mensen. Dit bereiken we door mensen hun eigen kracht te laten ontdekken in een natuurlijke omgeving.
Zij krijgen inzicht in wat natuur en gezondheid inhoud en wat dit voor hen en hun omgeving betekent tijdens hun studie/loopbaan/leven. Daarnaast krijgen zij ook inzicht in hun talenten en competenties, zodat zij meer vanuit deze talenten/competenties kunnen werken, waardoor zij minder stress ervaren en minder snel last krijgen van burn-out en zo een goede en positieve rol kunnen vervullen in de maatschappij.
Immers: Wanneer je doet waar je goed in bent, krijg je hier energie van, in plaats dat het je energie kost!

Samenwerking en bestuur

De Stichting wil graag gaan samenwerken met vier natuurparken in Nederland.

Op dit moment zijn er contacten met Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Constant van Schelven, penningmeester Hans Slager en secretaris Inge Muis.
De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur.

Directeur is Miranda Hogervorst

Missie van Miranda Hogervorst

Ik ben jarenlang actief binnen de dienstverlening van training, coaching en re-integratie. Het valt mij op dat mensen pas hulp of een dienst aangeboden krijgen wanneer zij niet meer in hun kracht staan. Ze zijn ziek of uit balans met vaak een lange weg naar herstel. Samen met andere professionals, richt ik mij op de preventie van ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid, door mensen in hun kracht te zetten en deze kracht te behouden. Het is beter om te voorkomen dan te genezen en met deze Stichting wil ik die mensen bereiken, waar anders geen aandacht naar uitgaat binnen deze thema’s. Uit ervaring weet ik dat de natuur een positieve invloed heeft op mijn leven. Als ambitieuze moeder met een jong gezin, is in balans blijven de grote uitdaging. Door regelmatig de rust op te zoeken in de natuur, lukt het mij om in mijn kracht te blijven staan. Veel mensen zijn zich niet bewust van de positieve invloeden van de natuur op de gezondheid. Juist die gunstige effecten wil ik met deze Stichting onder de aandacht brengen.

Groene ambassadeurs en vrijwilligers

De Stichting wil groen ambassadeurschap aan zich binden. Dit zijn oud deelnemers van de trajecten, die zich maatschappelijk betrokken voelen bij het thema natuur en gezondheid. Zij zijn betrokken bij de natuur en hebben de drive om mensen te stimuleren zich meer in de natuur te begeven. Het zijn ervaringsdeskundigen, die zelf hebben ervaren wat voor helend effect de natuur heeft op hun gezondheid. Dit is belangrijk in een wereld waar veel aandacht is voor media en technologie.

Immers: Wanneer je doet waar je goed in bent, krijg je hier energie van, in plaats dat het je energie kost!

Vrijwilliger worden?

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor de stichting? Dankzij uw inzet kunt u bijdragen aan natuur en gezondheid en het reduceren van stress en burn-outklachten in Nederland. Wilt u meer uitleg dan kunt u vrijblijvend meer informatie krijgen via onderstaande contactgegevens.

info@krachtmensennatuur.nl
Miranda Hogervorst 06-40740133

Steun de Stichting

Met een gift
Wilt u de Stichting steunen met een gift? Dankzij onze donateurs kunnen we ons inzetten voor natuur en gezondheid en het reduceren van stress en burn-outklachten. Helpt u mee?

info@krachtmensennatuur.nl

06-40740133

De Stichting Kracht Mens & Natuur is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. U kunt uw aangifte fiscaal aftrekken en wij hoeven geen belasting te betalen over uw ontvangen gift.

 

 

Steun de Stichting

Als bedrijf
Bent u een werkgever die betrokken is bij mensen en de natuur People & planet? En wilt u hier duurzaam mee omgaan?

Dan hopen wij dat de volgende 6 redenen u net zo aanspreken als ons:

 • U wilt zich inzetten om mensen meer bewust te maken van het effect van de natuur op de gezondheid.
 • U bent betrokken bij de ontwikkeling van mensen, buiten uw organisatie. Hierbij kunt u denken aan studenten/ jongeren en chronisch zieke mensen.
 • Door te investeren in de jonge generatie in Nederland zullen de werkgevers, zoals u, belang hebben bij deze Stichting. De jongere generatie ontdekt via deze Stichting zijn ambitie, passie en talent en krijgt handvatten om om te gaan met stress.
 • Jongeren zijn nodig als ambassadeurs voor de natuur in Nederland. Deze ambassadeurs zijn nodig, omdat er weinig jongeren in de natuur komen.
 • Er is een toename van chronisch zieke mensen in Nederland. Aandacht voor deze groep mensen in Nederland is van belang. Met name de aandacht naar hun mogelijkheden.
 • U vindt ook dat mensen meer bewust bezig kunnen zijn met zelfregie en veerkracht en dat de snelle veranderende samenleving dit ook van hen vraagt.
Onze ambitie kunnen niet groot genoeg zijn, doet u mee? Bent u bereid bij te dragen in kosten voor deze Stichting?

info@krachtmensennatuur.nl

06-40740133

De Stichting Kracht Mens & Natuur is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die de voor deze status gesteld wordt. Voor u betekent dit fiscaal aantrekkelijke donatie/sponsoring. Voor ons maximale belastingvrijstelling. Geld dat optimaal ingezet kan worden voor ons doel!

Natuur & gezondheid

 • Contact met de natuur (visueel en fysiek) heeft met name een gunstige invloed op ‘hogere’ cognitieve functies die bijvoorbeeld nodig zijn om te plannen, problemen op te lossen en impulsen te beheersen. (bron: Berman, Jonides, & Kaplan, 2008; Bratman, Hamilton, & Daily, 2012)
 • Werkstress staat met 35,8 % op nummer 1 van ziekteverzuim (bron: TNO, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, 2015). Kijken naar een groene omgeving kan al helpen bij herstel van stress. En in de werkomgeving kan groen de productiviteit bevorderen. In een zorgomgeving kan groen zelfs zorgen voor vermindering van ervaren van pijn, stress en negatieve gevoelens. (bron: Beter door groen Trendverkenning)
 • Buiten dat het wetenschappelijk bewezen is dat de natuur een helende werking heeft op het fysieke gestel (denk aan de positieve effecten van gezonde lucht en innerlijke rust), heeft het ook een energetisch effect op de mens. Door je in de natuur te begeven gaat je energie weer stromen, doordat je letterlijk contact maakt met de grond. Iets wat men in het dagelijks leven eigenlijk nauwelijks nog doet vanwege tegels, asfalt, bakstenen, autorijden, fietsen en hoge kantoorpanden.
 • Gelukkige mensen zijn betekenisvol voor toekomstige organisaties waarvoor zij gaan werken. Uit onderzoek blijkt dat een gelukkige werknemer vijftig procent productiever is.
  http://www.managersonline.nl/nieuws/9639/gelukkige-werknemer-50-procent-productiever.html
 • De beleving van positieve gezondheid is steeds meer in beeld. Er is een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip ‘gezondheid’ ontstaan, waarin functioneren, veerkracht en zelfregie centraal staan. (Bron: NED TIJDSCHR GENEESKD. 2016;160: A7720).